İcazələr
İxrac nəzarətinə düşən malların (öz səlahiyyətlərinə aid olan) mülki məqsədlər üçün ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalına və tranzitinə Xüsusi icazə.
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
İxrac nəzarətinə düşən malların (öz səlahiyyətlərinə aid olan) mülki məqsədlər üçün ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalına və tranzitinə Xüsusi icazə.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği
Ödənişsiz.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı
7 gün.


İcazənin güvvədə olduğu müddət
1 ilə qədər.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
- Təşkilatın rəhbəri tərəfindən müvafiq müraciət məktubu
- Müqavilənin (razılaşmanın), habelə onun Əlavəsinin (Əlavələrinin) (mövcud olduqda) surətləri
- Son istehlakçının sertifikatının (və ya digər hallarda – malın mənşə sertifikatının) surəti


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İxrac nəzarəti haqqında” 2005-ci il 15 dekabr tarixli 230 saylı Qərarı.


İcazəni verən icra orqanın adı
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası

İcazəni verən icra orqanın adı
Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası


Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası

Ünvan: AZ1000, Bakı, Nəsimi, Azadlıq, 11

Telefon: (+994 12) 598-51-91

Faks: (+994 12) 598-51-91

Website: www.caa.gov.az

Email:  hq@caa.gov.az  

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ