İcazələr
Səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı haqqında arayış.
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
Səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı haqqında arayış.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği
Ödənişsiz.


İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı
15 iş günü.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
1. Səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatına alınması üçün ərizə.
2. Səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabat.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)
1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. Maddə 1078-17.
2. “Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılması zamanı səhmlərin emissiyasının” Qaydalarının 8.2-ci bəndi.
QKDK tərəfindən təsdiq edilmişdir:
Tarix:30 avqust 2004-cü il,
Əmr №143.
3.“ Səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması, onların nominal dəyərinin artırılması və azaldılması zamanı emissiyasının” Qaydalarının 6.1-ci bəndi.
QKDK tərəfindən təsdiq edilmişdir:
Tarix:08 iyul 2004-ci il,
Əmr №102.


İcazəni verən icra orqanın adı
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

İcazəni verən icra orqanın adı
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi


Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi

Ünvan: AZ1000, Bakı, Nəsimi, Bülbül, 19
Telefon: (+994 12) 493-31-64, (+994 12) 493-48-73, (+994 12) 493-50-58, (+994 12) 493-49-06, (+994 12) 493-62-37, (+994 12) 493-62-97
Faks: (+994 12) 493-03-23
Website: www.scs.gov.az
Email: office@scs.gov.az 

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ