İcazələr
Sənaye qurğularının yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi.
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
Sənaye qurğularının yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi.


İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği
Qanunvericilikdə ödəniş nəzərdə tutulmayıbdır.


İcazənin güvvədə olduğu müddət
Qanunvericlikdə müəyyən edilməyib.


İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
Qanunvericlikdə müəyyən edilməyib.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)
Qaz təchizatı haqqında qanun 30 iyun 1998-ci il № 513-IQ, Qaz təchizatı haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmani
10 avqust 1999-cu il tarixli, 178 nömrəli.


İcazəni verən icra orqanın adı
Dövlət Neft Şirkəti

İcazəni verən icra orqanın adı
Dövlət Neft Şirkəti


Dövlət Neft Şirkəti

Ünvan: AZ1000,Bakı,Səbail,Neftçilər,73

Telefon: (+994 12) 492-07-45, (+994 12) 497-22-98

Faks: (+994 12) 493-64-92

Website: www.socar.az  

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ