İcazələr
Su resursları üzrə təhlükəli təsərrüfat növlərinə, tullantılara və ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasına xüsusi icazə, müqavilə (kontrakt), limitləri və kvotalar, təbiətdən istifadəyə xüsusi icazə
İcazə haqqında ətraflı məlumat Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı haqqında məlumat

İcazənin adı
Su resursları üzrə təhlükəli təsərrüfat növlərinə, tullantılara və ətraf mühitə zərərli maddələrin atılmasına xüsusi icazə, müqavilə (kontrakt), limitləri və kvotalar, təbiətdən istifadəyə xüsusi icazə


Əlavə məlumat
Ətraf mühitin qorunması sahəsində dövlət nazarəti.


İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)
1) "Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Maddə 4.1.12
Tarix: 08.06.1999, N 678-İQ

2) «ətraf mühitin mühafizəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı, Tarix: 30.08.2000, N 392


İcazəni verən icra orqanın adı
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

İcazəni verən icra orqanın adı
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti


Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ünvan: AZ1000, Bakı, Səbail, Üzeyir Hacıbəyov, 40
Telefon: (+994 12) 493-11-76 (qəbul otağı), (+994 12) 493-88-41, (+994 12) 493-93-27, (+994 12) 493-51-65 (ümumi şöbə)
Faks: (+994 12) 493-51-65, (+994 12) 493-11-76
Website: www.mst.gov.az
Email: sutascom@bakinter.net

"SAHİBKARLIQ SAHƏSİNƏ AİD QANUNVERİCİLİK AKTLARININ LAYİHƏLƏRİ" XİDMƏT BÖLMƏSİ